Mindaugas CV

Gimiau 1963 metais Kaune. Mokslus  ėjau Kauno 16  vaikų darželyje, Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, o nuo 4  klasės mokiausi 8 vidurinėje (tuomet vadinosi Juozo Aleksonio mokykla, dabar - Saulės gimnazija). Būdamas 5 klasėje daug vargau, kol  supratau kaip sprendžiamos lygtis 5x+1=26. Padėjo suolo draugas Dainius - mudu augome viename kieme. Vėliau matematika sekėsi. Būdamas 10 klasėje pradėjau mokytis fizikos. Tėvų pažįstamas kaunietis biofizikas prof. A. Gutmanas davė keletą fizikos vadovėlių rusų kalba, kuriuos atidžiai perskaičiau.   Pašnekesiai su A. Gutmanu po truputi atvėrė akis į tai, kas yra gyvasis mokslas. Ir dabar dažnai jaučiuosi šiek tiek fizikas: man įdomus reiškinys, ryšiai, o matematika - kalba ir instrumentas reikalingas reiškiniams suprasti. 1981 metais įstojęs į taikomąją matematiką VU jaučiausi puikiai. Niekada vėliau nebebuvo tokio džiugaus pasitenkinimo savo žiniomis ir užtikrintumo jausmo, kaip pirmojo kurso pradžioje. Iš pirmųjų studijų metų išliko nuostabių mokslo romantikos išgyvenimų prisiminimas:  vakarais neskubant skaityti matematinės analizės vadovėlį, šiltoje stalinės lempos šviesoje aiškintis kas yra realusis skaičius, riba, po truputi suprasti kas slepiasi už formulių ir apibrėžimų. Antrame kurse  pradėjau lankyti prof. Vyganto Paulausko vadovaujamą seminarą, vyresniuose kursuose ateidavau į Jono Kubiliaus tikimybių seminarą. Beveik nieko nesuprasdavau, bet traukė mokslo romantika. Daug naudos gavau iš doc. Eduardo Misevičiaus matematinės analizės kurso, vėliau įdomus buvo prof. Vyganto Paulausko speckursas apie tikimybinius skirstinius begalinio matavimo edvėse. Vėliau studijos doktorantūroje (vad. prof. V. Paulauskas), pažintis su Vdimantu Bentkumi, iš kurio  daug ko išmokau. Jo dėka pradėjau bendradarbiauti su prof. F. Goetze Vokietijoje. Ilgesnės trukmės mokslinės kelionės į Vokietiją daug prisidėjo prie  šeimos finansų. Kita vertus ten buvo puikios sąlygos dirbti, o tai reiškia tobulintis savo specialybėje. Džiaugiausi gavęs Humboldt'o stipendiją (galimybė 2 metus dirbti mokslo darbą Vokietijoje), bet jos visos nepanaudojau - dažnai grįždavau namo, kur Vilniuje augo vaikai,  galop po metų  pats parvažiavau.  2001 metais tapau profesoriumi. Tuo metu susidomėjau atsitiktiniais grafais, kombinatorika ir taip sutapo, kad amne paskyrė naujai įkurtos Matematinės informatikos katedros vedėju. Tai buvo dar viena paskata pereiti prie atsitiktinių grafų ir algoritmų tematikos.   Nuvažiavau trims mėnesiams į Poznanės universitetą, kur yra labai stripri atsitiktinių grafų srityje dirbančių žmonių grupė, lankiausi seminaruose, dalyvavau jų suorganizuotoje pirmojoje Lenkijos kombinatorikos konferencijoje. Taip pradėjau tyrimus atsitiktinių grafų ir tinklų srityje. Vilniuje prisijungė du studentai: Valentas Kurauskas ir Matas Šileikis. Jie tapo grafų ir tikimybių specialistais.Vėliau dėl šeimyninių aplinkybių teko nemažai laiko praleisti Helsinkyje ir Londone, todėl nutariau atsisakyti administracinių katedros vedėjo pareigų. 

Vilniuje skaitau Diskrečiosios matematikos įvadinį kursą (Būlio funkcijos, kombinatorika, grafai) ir tikimybių kursą matematinės pakraipos studijų programų studentams. Taip pat grafų ir algoritmų kursą Informatikos specialybės trečiakursiams, Randomizuotų algoritmų kursą Informatikos magistro studijų studentams.